Go' tour

Go`tour-konceptet er udviklet af Søren Møller og er gennem de seneste årtier blevet udviklet og forfinet.
 
Go'tour er et unikt redskab til en anderledes teamøvelse med fokus på forandringsprocesser.
 

 GO`Tour. : “Walk and talk” – and Learn.

 
GO`TOUR en aktivitet der er en helt ny tankemæssig og kropslig måde at lære at bevæge sig rundt i et område på.
 
Formålet med GO`Touren er :
 • At få en oplevelse af hvor forskellig vi som mennesker opfatter beskeder , oplysninger og instruktioner.
 • At arbejde bedst mulig sammen i en gruppe med henblik på at gennemføre en rute på baggrund af nogle fastlagte objektive (men nye) regler.
 • At vinde på baggrund af gruppens evne til at aflære gammelt og indlære nyt – dermed at vise at forandringer kræver : a) viljen til at ville opnå noget , b) redskaber til at kunne opnå det , og c) en væsentlig personlig indsats og forståelse af egen kompetence for at nå målet.
Go`Tour er i virkeligheden ”blot” en tur efter nogle billedkort. Skulle opgaven være let og lige til ville vi tage en fotorække af en lang række kryds (der indeholdt veje og stier) – med start og mål. Da målet er at sætte DISC i spil og at man som voksne evner at arbejde med det abstrakte og symboler bliver disse billeder i stedet gengivet som kortskitser (se vedhæftet eksempel). At lære at gå en GO`TOUR kræver i overført betydning at man som gruppe lærer at håndtere 3 nye sprog:
 1. Kortskitser og symboler (vi kunne kalde det” finsk”)
 2. Poster (vi kunne kalde det ”spansk”)
 3. Lige-ud-regler (vi kunne kalde det ” kinesisk”)
Disse 3 sprog skal mestres bedst muligt – og fra vores erfaring med sprog ved vi at det er svært at lære nye sprog – fordi vores kendte sprog delvis blokerer. I vil således lave fejl på GO`touren – det er en del af det at forandre sig – og løse nye opgaver. Og husk – vi er i gang med at lære og det er sundt.
 
Tjek-points for instruktion:
 1. Kortskitser. (er en linjemæssige gengivelse af offentlige veje og stier – dvs. kryds) -
  1. Rummer alle offentlige veje og stier indenfor radius af 20 meter fra centrum af kortet.
  2. Linjen udtrykker midten af vejen.
  3. Øvrige symboler er et udpluk af virkeligheden. (hvis det eks. er tegnet eet skilt kan der snilt være 6 skilte i krydset, men det der er der , er der lige hvor det er placeret.)
  4. Første gang situationen opstår - når alt er 100% lig situationen følges fra indadgående pil til udadgående pil.
  5. Kortskitser skal tages i nummereret rækkefølge.
  6. Afstanden mellem kortskitserne er fra 1 meter til 2 km.
 2. Symboler. (en erkendelsesmæssig gengivelse)
  1. Højden i de tilfælde hvor det er nødvendigt er minimum 90 cm (det gælder for træmaster, stålmaster, træer.)
  2. Ellers skal man alene holde sig til definitionerne.
  3. Faktuelt er det de faktiske oplysninger som eks. : Ring (eks. Ringgaden) eller 45 (eks. et husnummer 415 man skal fokusere på). Kun hvis der står sten og EL tænker man symbolsk.
 3. Poster. - Beskrivelse af hvad en post er: Et indtjekningssted (et gult A-4 papir) der hænger helt synlig fra ankelhøjde til 180 cm til venstre for vejmidten på den vej man går på.(og kun da skal man forholde sig til posterne) - Skal tages i nummereret rækkefølge. - Kan rumme oplysningen U-turn, hvilket betyder at man skal krydse vejen og gå den modsatte vej (på denne måde øver sproget ”poster” indflydelse på sproget ”kortskitser” idet man nu går den modsatte vej efter den angivne kortskitse.) - Man angiver på posten tiden man er der, dvs. man skriver sin tid ind på posten ud for sit holdnummer..Endvidere skrives tiden på indtjekningsarket bagerst på kortskitserne. - Hvis poster tages i forkert række, ikke er taget, tages i højre side, tages inde på en anden vej etc. gives tillægstid på 20 min pr. gang. - Man ved ikke hvor mange poster der er ,men max 28 poster. Starten foregår fra et punkt - angivet som startpost (denne hedder således post 0). Sidste post hedder Mål – og er således post x. - Afstanden mellem poster er fra 1 meter til 2 km. - Laves postfejl (indtjekning i forkert nummerrækkefølge, indtjekning i højre side m.m.) koster det 20 tillægsminutter i slutresultatet for hver gang der er lavet fejl. - Bagerst på kortskitserne sidder der et tidsregisteringsseddel (med postnumre) hvor man skal angive nøjagtig samme tider som på posterne der hænger ude i området. For hver fejl (eks. at man glemmer også at skrive på tidsregistreringsseddelen) gives 20 minutters tillægs tid. 3. Lige-ud-reglerne. Er det der foregår i ingemandsland mellem kortskitserne. a) Hvis vejen drejer – drejer I også. Er der kun én mulighed følges denne. b) Underlaget i midten af vejen følges. c) Samme vejbredde følges. - Vigtigt ved vejbredde reglen at der skal være samme vejbredde ved retningsskift - eller går man ligeud. Ved samme vejbredde menes +/- 30 cm fra fortovskant til fortovskant eller græsrabat til græsrabat. d) T-krydsreglen siger at hvis man kommer ”nedenfra” i et T-kryd (dvs. rammer tværvej) går man til venstre. T-kryds reglen aktiveres dog kun hvis de andre regler ikke kan bruges. e) Lige-ud regler kan kun understøtte hinanden, ikke modarbejde (ellers er der tegnet kortskitse). Prioriteringen er at regel a kommer før b , b før c , og c før d. 4. Hjælp. (svarer til sprogunderviseren) Man kan altid få hjælp af Søren Møller (løbslederen). Hvis det sker gennem personlig møde koster det 20 min. Ringes der efter hjælp (tlf. 28 44 21 92) koster det 30 min. Hjælp bringer altid deltagerne 100% på sporet . Det lige til…. Go`Tour.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakt mig, hvis vil høre mere om mit arbejde.
 
Søren Møller | Aabyvej 30, 8230 Aabyhøj - Danmark | Tlf.: 28442192