'Teamøvelser og teamudvikling – samarbejde i praksis'.

Prøv øvelserne – og kommentér gerne her på siden under hver øvelse. 

 
 

The Puzzle

05-08-2016
Relationer:
Iagttagelsesevne, spørgeteknik, kommunikation , fælles system

Retning
Mål/opgaven
Et postkort er blevet klippet op i 4 dele, som til sammen udgør ét fælles billede.

Gennem en fælles teamproces er målet af gengive postkortet så korrekt som muligt i relation til motiv, størrelse, farver, komposition osv. Processen ender med et tegnet gengivelse af originalen, og målet er at original og gengivelse er så overensstemmende som muligt.

Rammer:
Antal deltagere: teams af 8-12 deltagere . Der kan være mange teams i opgaven.(se opstilling)

Roller:
Teamet deler til i 3 funktioner/roller , som undervejs i processen kun må agere ifr. de skitserede regler.

4 iagttagere (som er gode til at iagttage, huske og gengive)
2-6 spørgere (som er gode til at strukturere en spørgeproces.)
2-3 tegnere (som er gode til at modtagere informationer og gengive disse på tegnemæssigt)

Regler:
Teamet indleder med at dele sig op i de 3 roller. I denne proces må man alene aftale rollerne, og dermed ikke kommunikationen mellem rollerne. Tidsperiode: 5 min.

De fire iagttagere får udleveret en kuvert med hver deres del af postkortet. Hver af de 4 iagttagere går for sig og kigger på deres del (her skal de sikre at ingen anden person ser deres del). Efter 5 min lægges billedet tilbage i kuverten, og denne lukkes (og afleveres).

Iagttagerne oplyses om at når spørgerunden går i gang må de alene svare i overensstemmelse med det spørgsmål de har fået.

Spørgerne får i selvsamme periode af 5 min tid til at forberede spørgeprocessen. Reglen for spørgeprocessen er: a) Kun det der bliver spurgt om er det iagttagerne må svare på (spørgsmålet karakter betinger således svaret). b) stillet et nyt spørgsmål er det sidste spørgsmål afsluttet – selv om iagttageren er midt i besvarelsen. C) Spørgerne skal angive hvem de spørger – og kun denne iagttager må svare.

Tegnerne må i spørgeperioden kun notere oplysninger . De må på intet tidspunkt påvirke processen mellem spørgere og iagttagere. De skal sidde lidt afsides for ikke at påvirke processen. Tegnerne bliver oplyst om at de efter spørgerunden får 15 min. til sammen at gengive postkortet. (De to tegnere må således også bruge d 5 min som iagttagerne bruger til at kigge på deres del af billedet, til at forberede den ideelle proces til at insamle/fastholde informationerne.

Spørgerunden: Sidder de 3 roller som angivet i skitsen. Spørgerunden kan antage mellem 15 og 30 min. En ekstern observatør sikrer at reglerne overholdes (og kan undervejs notere interessante elementer fra kommunikationsprocessen).

Tegnerunden: 15 min hvor de to tegnere arbejder sammen på baggrund af de informationer de har modtaget. (Imens kan Iagttagere og Spørgere lave ”Feed-back – Feed- forward på processen.

”Fernisering” : Original og kopi ophænges – og evalueres.

Ressourcer:
1 sæt postkort, klippet i 4 dele og lagt i kuverter.
Papir og skriveredskaber til spørgere og tegnere.

Sted:
Ideelt inde. Kan dog også med god effekt praktiseres ude om sommeren idet naturens kvalitet dermed også kommer i spil.

Udviklingsmuligheder og kommentar.
Valg af billedmotiv kan påvirke processen – i vores sprog og kultur er der mange for-forståelser og tabuer der kan anfægtes (hvis billedet eksempelvis bl.a. viser en kvinde der er stor og fylder meget som del af postkortet, hvordan kan det kommunikeres og formidles.)

Hvis der er flere teams (med samme billede) kan man lade deltagerene lave en egen vurdering på en skala fra 1-10 med henblik på lighed. Herefter kan eksterne observatører lave tilsvarende skala. Ønsker man at fokusere på processen og selverkendelse er det vindende team der er tættest på de eksterne observatørers tal.

Opgaven er oplagt at trække tråde til virksomhedernes dagligdag.

Opgaven kan ideelt gentags med den erfaring man har fået med første runde – evt. med skift af roller, idet man undervejs i processen gør sig gode iagttagelser af, hvordan de andre roller ideelt skulle serviceres og udleves.

Husk: Din kollegaer er måske reelt din vigtigste kunde .

Metoder:
Når spørgeprocessen er afsluttet er det ideelt at lave FB-FF på processen. Først spørgere og iagttagere ( og tegnere ) hver for sig – og derefter sammen.

Efter fernisering fortager hele teamet FB-FF. med henblik på Loop-læring.

Afsluttende 3-2-1 i forhold til remtræk i dagligdagen.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

 
Søren Møller | Aabyvej 30, 8230 Aabyhøj - Danmark | Tlf.: 28442192