'Teamøvelser og teamudvikling – samarbejde i praksis'.

Prøv øvelserne – og kommentér gerne her på siden under hver øvelse. 

 
 

Find dit træ

05-08-2016
Relationen :
”Positiv psykologi”, fokus på fakta , tillid.

Retning
At finde et udpeget træ med bind for øjnene – blandt hundredevis af træer.
At løse en opgave fordi man tror på den og kan fokusere.
At forstå at alt i naturen er unik. Mennesket er også natur, hvorfor opgaven giver en forståelse af at vi skal se hinanden som unikke.

Rammer:
2 til uendelig mange deltagere Sted: : en skov (gerne med en lysning hvor der er behagelig at være).

Regler:
Deltagerne får på forhånd at vide at opgaven kan løses med mindst 80% succesrate, hvis man fokuserer , stoler på hinanden, og tror på at projektet lykkes. Deltagerne er parvis sammen. Den ene har bind for øjnene (blindfolders), den anden har i kraft af dette fuldt ansvar for den anden.(Man kan inden aktiviteten er gået i gang aftale forhold omkring sikkerhed). Personen med bind for øjnene føres (gerne via lidt labyrintgang) til et træ indenfor en radius af 100 meter. De to deltagere går med hinanden i hånden, hvorfor den seende har stort ansvar for at den anden ikke går ind i træer, grene osv. Undervejs skal der tales mindst muligt idet det forstyrrer koncentrationsevnen omkring naturen. Når ”den blinde” står ved træet, får hun lov til at mærke på træet lige så længe det er nødvendigt, for at hun lærer sit træ at (gen)kende. Den seende fører nu via labyrintgang den blinde tilbage til udgangspunktet. Bindet tages fra øjnene (forsigtigt på grund af lyset), og får til opgave at finde træet. Findes opgaven løses i første forsøg scores 4 point. Hvis det er nødvendigt kan den seende angive retning. Lykkes genkendelsen opnås 3 point. Kræves eet ekstra forsøg til genkendelse scores 2 point. 2 forsøg scores 1 point. Herefter vises træet og scoren er 0 point. Herefter byttes roller. Samlede point hvis hold.

Roller:
En seende – der styrer. En fokuserende person med bind for øjnene.

Ressourcer:
1 sæt blindfolders pr. par. En skov.

Metode:
Time-out i overgangen mellem de to personer. Udveksles elementerne af det der virker stiger succesraten. Feed-Bak og Feed-Forward med henblik på en evt. ekstra runde. 3-2-1- læring om troen og fokus som forudsætning for succes.

Udviklingsmuligheder og kommentarer:
Opgaven forudsætter indledende dialog om at fokus og tillid skaber resultater. Samtidig rummer det efterfølgende mulighed for at bekræfte det ”Statement”. Øvelsen kan gentages ved at der skiftes ud hos eet par der ikke har 100% succesrate således at man tager et par med 100% succes og overfører deres erfaring. Erfaringen viser at den positive psykologi kan overføres.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

 
Søren Møller | Aabyvej 30, 8230 Aabyhøj - Danmark | Tlf.: 28442192